Extra zekerheid met de aankoop van uw occasion

Wilt u met meer zekerheid een gebruikte auto kopen? Er zijn immers risico’s verbonden aan de koop van een auto of bedrijfswagen. Wij kunnen u eventueel extra zekerheid aanbieden bij de aankoop van een voertuig. Speciaal hiervoor hebben wij het garantiecertificaat ontwikkeld. Met dit certificaat geven wij garantie voor een periode van 3 maanden of 6 maanden. Vraag ons naar voorwaarden!

Garantiebepalingen Bronkhorst Auto-Motoren

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van drie maanden na afgifte van dit bewijs met een gemaximeerd aantal kilometers van 10.000 binnen de garantieperiode. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn onder aftrek van het eigen risico van koper, geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden.

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

Inruilvoorstel aanvragen

Laat nu gratis uw auto taxeren en wij bekijken graag met u alle mogelijkheden!

Inruilvoorstel aanvragen